Aandacht, zorg, warmte en nabijheid in de laatste fase van het leven.

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning. Hospice en VPTZ Delft verleent deze zorg thuis of in de huiselijke omgeving van het hospice maar altijd vanuit hetzelfde uitgangspunt: zorg naar de persoonlijke wensen en behoeften. 

Hospice en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Delft 1 jaar na de fusie

In 2016 is er hard gewerkt om de samenwerking nog verder te optimaliseren. Nu na een jaar blijkt dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt. Er zijn nog nooit zoveel mensen thuis en in het hospice begeleid. Met elkaar verlenen we zorg, die elkaar goed aanvult en dat is zeer belangrijk.

 

Wij kunnen ons werk niet doen zonder de steun van alle donateurs. Onze hartelijk dank daarvoor!

 

Wij wensen iedereen een gezond en liefdevol 2017 toe.

Open dagen Hospice en VPTZ Delft 2017

De open middagen 2017 zijn donderdag 2 februari, dinsdag 28 maart,  donderdag 11 mei, maandag 3 juli, woensdag 30 augustus en woensdag 13 december van 14.00u-15.00u. Op maandag 16 oktober van 14.00-15.00u  is er een open middag ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Palliatieve Zorg.

Aanmelden voor de open dagen is verplicht! Ook mensen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk bij het hospice zijn welkom op de open dagen.