Aandacht, zorg, warmte en nabijheid in de laatste fase van het leven.

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning. Hospice en VPTZ Delft verleent deze zorg thuis of in de huiselijke omgeving van het hospice maar altijd vanuit hetzelfde uitgangspunt: zorg naar de persoonlijke wensen en behoeften. 

Hospice en VPTZ Delft ontvangt het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

In het najaar van 2016 is er door een werkgroep hard gewerkt om het keurmerk Vrijwillge Inzet Goed Geregeld te behalen. Op 6 februari hebben we het certificaat in ontvangst mogen nemen.

Het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. 

 

 

Nieuwe film Hospice en VPTZ Delft!

Links op de homepaginawebsite staat een link naar onze nieuwe film, die een beeld geeft van het werk en het verblijf in het hospice en de begeleiding bij mensen thuis. De film is gemaakt door Lois Nieuwenhoven van LOIS New Media.

 

Open dagen Hospice en VPTZ Delft 2017

De open middagen 2017 zijn donderdag 2 februari, dinsdag 28 maart,  donderdag 11 mei, dinsdag 4 juli, woensdag 6 september en woensdag 13 december van 14.00u-15.00u. Op maandag 16 oktober van 14.00-15.00u  is er een open middag ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Palliatieve Zorg.

Aanmelden voor de open dagen is verplicht! Ook mensen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk bij het hospice zijn welkom op de open dagen.