Aandacht, zorg, warmte en nabijheid in de laatste fase van het leven.

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning. Hospice en VPTZ Delft verleent deze zorg thuis of in de huiselijke omgeving van het hospice maar altijd vanuit hetzelfde uitgangspunt: zorg naar de persoonlijke wensen en behoeften. 

Hospice Delft en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Delft bundelen de krachten

 

Per 1 januari 2016 zijn Hospice Delft en VPTZ Delft gefuseerd.

Enige jaren werd er al intensief samengewerkt en dat is zo goed bevallen, dat een fusie voor de hand lag. Beide stichtingen hebben dezelfde doelgroep: de mens in de laatste levensfase.

Eén organisatie als aanspreekpunt zorgt voor duidelijkheid.

Notariskantoor Boelens bedankt voor uw ondersteuning en begeleiding in dit proces. 

 

Cipix bedankt voor het maken van onze nieuwe website!

 

Open dagen Hospice en VPTZ Delft 2016

De open middagen 2016 zijn dinsdag 2 februari, dinsdag 15 maart,  woensdag 11 mei, donderdag 7 juli, woensdag 14 september en donderdag 8 december van 14.00u-15.00u. Op maandag 10 oktober van 14.00-15.00u  is er een open middag ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Palliatieve Zorg.

Aanmelden voor de open dagen is verplicht! Ook mensen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk bij het hospice zijn welkom op de open dagen.