ANBI

Hospice en VPTZ Delft voldoet aan de voorwaarden, die worden gesteld aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daardoor zijn schenkingen aftrekbaar voor de belasting. De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Hieronder vind u informatie over de ANBI status, het beleidsplan/visiedocument van Stichting Hospice en VPTZ Delft en de Stichting Vrienden Hospice en VPTZ Delft en de jaarrekeningen.

Beleidsplan Hospice en VPTZ Delft 2017-2022.pdf

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.pdf

Jaarrapport Hospice en VPTZ Delft 2020.pdf