AVG / Klachtenregeling

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) werd effectief van kracht op 25 mei 2018. Daarmee werden de onderlinge verschillen in privacy in de Europese landen grotendeels gelijkgetrokken. Nederland kende al de Wet Meldplicht Datalekken die in grote lijnen dezelfde bepalingen kent als de AVG.
De AVG bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de nadruk ligt op het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens.

In onderstaande link staat hoe de AVG bij Hospice & VPTZ Delft geregeld is.

Privacy reglement cliënten.

Als u een klacht heeft kunt u zich wenden tot de coördinator. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kunt u gebruim maken van de klachtenregeling. In de onderstaande link vind u meer informatie.

klachtenregeling Hospice en VPTZ Delft maart 2021.pdf