Bestuur

Het bestuur van Stichting Hospice en VPTZ Delft bestaat uit vijf leden:

Dick de Leeuw Voorzitter
Hans Rosier Penningmeester
Josée Claassen Secretaris
Marian Hannewijk Lid
Hans Breugem Lid

 

Het bestuur houdt zich bezig met:

  • strategie en beleidsbepaling
  • vormgeven en onderhouden van de samenwerkingsrelaties
  • eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het Hospice en VPTZ Delft
  • leidinggeven aan de coördinatoren
  • fondsenwerving, vermogensbeheer, investering, exploitatie en beheer
  • public relations en communicatie

Visiedocument Hospice en VPTZ Delft.pdf