Coördinatoren

De dagelijkse leiding is in handen van de coördinatoren Margreet Noordam, Gabriëlla Rijerse, Petra Alting von Geusau en Conny van Luijk.

Zij zijn de spil in de uitvoering van het werk in het hospice en bij de inzetten van vrijwilligers thuis. Zij zorgen er mede voor dat alle hulp tot het einde toe op elkaar wordt afgestemd. 

De coördinatoren zorgen voor de begeleiding, scholing en werving van de vrijwilligers.

Bovendien onderhouden zij contacten met externe organisaties en zijn zij actief in public relations en fondsenwerving. Tot slot ondersteunen zij het bestuur bij de uitvoering van haar taken.