Coördinatoren

De dagelijkse leiding is in handen van de coördinatoren Gabriëlla Rijerse, Petra Alting von Geusau, Conny van Luijk en Mirjam Wijsbeek.

  • Zij zijn de spil in de uitvoering van het werk in het hospice en bij de inzetten van vrijwilligers thuis. Zij zorgen er mede voor dat alle hulp tot het einde toe op elkaar wordt afgestemd.
  •  Zij zorgen voor de begeleiding, scholing en werving van de vrijwilligers.
  • Zij onderhouden contacten met externe organisaties en zijn zij actief in public relations en fondsenwerving. 
  • Zij ondersteunen het bestuur bij de uitvoering van haar taken.