Donaties

Hospice & VPTZ Delft krijgt voor coördinatie- en verblijfskosten een subsidie van de overheid. De subsidie is niet kostendekkend, daarom zijn wij afhankelijk van sponsoring, donaties en legaten. Daarnaast wordt er geld gereserveerd voor bewoners, die de eigen bijdrage voor het verblijf niet kunnen betalen.

Wij kunnen uw steun goed gebruiken. Iedere bijdrage is welkom, klein en groot.

Steunt u ons? Maak dan uw financiële bijdrage over op:

bankrekeningnummer: NL79RABO014.68.32.965 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice & VPTZ Delft in Delft.

Hospice & VPTZ Delft is door de belastingdienst aangemerkt als "ANBI". Hierdoor kunt u uw gift onder voorwaarden aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Ons donateursformulier.