Missie

De missie van Hospice en VPTZ Delft is het ondersteunen van mensen in hun wens om de laatste maanden van hun leven thuis, in hun eigen omgeving of bijna thuis in het hospice te kunnen doorbrengen.

Daarbij gaan we uit van de visie dat mensen niet alleen op hun eigen wijze moeten kunnen leven, maar ook op hun eigen wijze moeten kunnen sterven.

Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen er de voorkeur aan geven thuis te overlijden. Hospice en VPTZ Delft komt aan deze behoefte tegemoet door met speciaal opgeleide vrijwilligers zorg en steun te bieden aan de terminaal zieke, de familieleden en andere mantelzorgers bij de cliënt thuis, in het hospice of in overige locaties. Bij onze ondersteuning staat de kwaliteit van leven voorop. Of zoals wij zelf zeggen:

“Wij kunnen geen dagen toevoegen aan het leven, wel leven aan de dagen.”