Na het overlijden?

Op de dag van het overlijden hebben de familie en naasten ruimschoots de tijd om in het hospice afscheid te nemen.

Na zes weken ontvangen de nabestaanden een evaluatieformulier.

Alle overleden bewoners binnen een bepaalde periode worden herdacht tijdens onze herdenkingsdienst. De familie en naasten worden hiervoor uitgenodigd.