Na het overlijden?

Op de dag van het overlijden hebben de familie en naasten in overleg ruimschoots de tijd om in het hospice afscheid te nemen.

Na zes weken ontvangen de nabestaanden een evaluatieformulier.