Ontstaan

VPTZ Delft en Hospice Delft waren onafhankelijk van elkaar al vele jaren binnen Delft en de directe omgeving actief voor de ondersteuning  van mensen in de laatste levensfase thuis en in het hospice.

De samenwerking tussen de beide organisaties was goed en een fusie lag dan ook voor de hand. Per 1 januari 2016 is de fusie een feit. De beide organisaties gaan verder onder de naam: Hospice en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Delft.