Wanneer?

De ondersteuning van onze vrijwilligers kan worden aangevraagd als iemand in de laatste levensfase is. Als u hier vragen over heeft kunt u zich richten tot uw huisarts of uw thuiszorgorganisatie of neem contact met ons op.