Wat vragen wij?

De vrijwilligers van het hospice zijn van 7.00 uur tot  23.00 uur met twee personen aanwezig. De dag is verdeeld in vier dagdelen van vier uur. Iedere vrijwilliger stelt zich één dagdeel per week beschikbaar om in het hospice te werken.

De vrijwilligers die bij mensen thuis ondersteuning bieden doen dat gemiddeld drie uur per keer. Zij stellen zich 2x per week ter beschikking. Dit hangt af van de vraag van de cliënt en diens naasten. Flexibiliteit is hierbij belangrijk.

Voordat de vrijwilligers in het hospice of thuis gaan werken, volgen zij verplicht de introductiecursus van 8 dagdelen, die door de coördinatoren  wordt gegeven.

Gedurende het jaar organiseren we nascholingsbijeenkomsten over diverse onderwerpen. Ook is er de mogelijkheid om een landelijke cursus bij de VPTZ Nederland te volgen.