Zorg thuis/woonzorgcentrum

 

Als het einde van iemands leven in zicht komt, ontstaat er een situatie waarbij de behoefte aan een luisterend oor en praktische ondersteuning toeneemt.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun laatste levensfase omringd door partner, kinderen, familie en/of vrienden door te brengen. De hulp van mens tot mens is van onschatbare waarde.

Thuis

Mantelzorgers kunnen, als de vrijwilliger er is, even tijd voor zichzelf nemen. De vrijwilliger is er voor de cliënt en diens naasten en helpt waar nodig.  De coördinator zorgt voor een vrijwilliger die zo goed mogelijk bij uw situatie past. Inzet is overdag (of ’s morgens, ’s middags of ’s avonds) mogelijk, in overleg met de cliënt of de mantelzorger.

Woonzorgcentrum

Ook in woonzorgcentra kunnen we vrijwilligers inzetten als de laatste levensfase aanbreekt. Op dezelfde manier als thuis, natuurlijk vindt er ook afstemming plaats met het verzorgend personeel.

Iedereen kan een aanvraag voor hulp indienen. Dat kunt u zelf doen, of uw familie of mantelzorger. Maar vaak komt het voor dat de huisarts of de thuiszorg al eerder heeft ingezien dat de zorg voor een ziek familielid/vriend voor de mantelzorgers te zwaar wordt. Ook zij kunnen ons dan inschakelen. 

U kunt vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp van onze thuisvrijwilligers.