Zorgverlening

In het hospice werkt een vast team van verpleegkundigen van Careyn biedt dag en nacht palliatieve zorg aan de bewoners. De zorg richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit tijdens ziekte en sterven, waarbij de behoeften en wensen van de bewoner centraal staan.

Er is aandacht en ondersteuning voor naasten onder andere door familiegesprekken.

In overleg bieden wij complementaire zorg onder andere aromatherapie, massage, beeldende begeleiding

Het verpleegkundig team werkt nauw samen met huisartsen, specialistisch thuiszorgteam, coördinatoren en vrijwilligers. Daarnaast wordt samengewerkt met apothekers, geestelijk verzorgers, fysiotherapeuten, de palliatieve helpdesk en andere discplines.