Start » Over ons

Over ons

Onze missie

Wij ondersteunen mensen in hun wens om de laatste maanden van hun leven thuis in hun eigen omgeving of bijna thuis (in het hospice) te kunnen doorbrengen.

Vrijwel iedereen sterft het liefst in zijn eigen huis. Helaas is dat niet altijd mogelijk door gezins- en/of woonomstandigheden of omdat mantelzorgers de nodige 24-uurszorg niet meer kunnen bieden.

Wij bieden in deze laatste fase van het leven zorg en ondersteuning door professionele zorg en deskundige vrijwilligers. Zodat bewoners/cliënten en hun naasten de tijd hebben om dat te doen wat voor hen belangrijk is in deze moeilijke tijd.

Hoe doen wij dat?

Mensen moeten niet alleen op hun eigen wijze kunnen leven, maar ook op hun eigen wijze kunnen sterven. Wij ondersteunen mensen in hun laatste levensfase hierin. Dit doen wij op de volgende manier:

 • Bij ons hebben en houden mensen zoveel mogelijk eigen regie over hun leven tot aan hun overlijden.
 • Dit kan in de eigen vertrouwde thuisomgeving of een woonzorginstelling door inzet van thuisvrijwilligers, of in ons ‘bijna-thuis-huis’ (hospice).
 • In een beschutte, huiselijke sfeer creëren wij rust en vertrouwen voor mensen in de laatste fase van hun leven. Er is respect en aandacht voor hen en hun naasten.
 • We hebben kennis van zaken over terminale palliatieve zorg en werken met professionele zorgverleners en goed opgeleide vrijwilligers. Dit houden wij constant op niveau en volgen de laatste ontwikkelingen.
 • Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, levensovertuiging of culturele achtergrond.
 • Wij onderhouden goede relaties met professionele zorgverleners en zorgverwijzers in onze werkomgeving en werken nauw met hen samen in het belang van onze bewoners en cliënten.

Bij onze ondersteuning staat zorgzaamheid en de kwaliteit van leven voorop. Wij kunnen geen dagen toevoegen aan het leven, wel leven aan de dagen.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Hospice en VPTZ Delft bestaat uit vijf leden:

 • Dick de Leeuw - Voorzitter
 • Hans Rosier - Penningmeester
 • Josée Claassen - Secretaris
 • Marian Hannewijk - Bestuurslid en thuisvrijwilliger
 • Hanne Oosthoek - Bestuurslid

Hans Breugem is per 1 mei afgetreden als bestuurslid.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, zij krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaken.

Bestuur Hospice en VPTZ Delft
Portretten Hospice - Dick de Leeuw

Dick de Leeuw

Hoe mooi is dit? Een bijdrage leveren aan het hospice in je eigen stad. Een plek waar elk jaar weer velen hun laatste dagen doorbrengen. Waar vrijwilligers, verpleging en staf hen een liefdevolle omgeving bieden. Met de andere bestuursleden geef ik graag mijn energie en tijd om dit mogelijk te maken.
Portretten Hospice - Hans Rosier

Hans Rosier

Ik heb in het verleden te vaak van mijn dierbaren afscheid moeten nemen in kille ziekenhuiskamers. Ons hospice geeft daar een prachtig antwoord op en daar werk ik graag aan mee. Ik probeer als bestuurslid mijn steentje bij te dragen en laat mij graag motiveren en inspireren door de inzet van onze vele vrijwilligers en coördinatoren.
Portretten Hospice - Josée Claassen

Josée Claassen

“We zijn van de hel in de hemel gekomen”, zei de dochter van een vriend tegen me die in het Hospice Delft zijn laatste dagen heeft doorgebracht (nadat haar vader weken in een verzorgingshuis was geweest waar de zorg niet berekend was op terminale patiënten). Dat was de tweede keer dat ik van nabij meemaakte hoe belangrijk het is dat dit Hospice er in Delft is. Aan deze organisatie bestuurlijk te mogen bijdragen is een eer.
Hanne 3 a

Hanne Oosthoek

Portretten Hospice - Marian Hannewijk

Marian Hannewijk

Als bestuurslid werk ik graag mee aan het behouden van een goede fundering van onze organisatie. Een organisatie waarin alle betrokken vrijwilligers en medewerkers samenwerken om een warme, liefdevolle omgeving te bieden, waarin de juiste zorg geboden wordt aan de bewoner/cliënt thuis in de laatste levensfase en hun naasten.

Coördinatoren

De coördinatoren zijn de spil in het hospice en bij de inzet van vrijwilligers thuis. Zij zorgen ervoor dat alle hulp tot het einde toe op elkaar wordt afgestemd. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de begeleiding, scholing en werving van vrijwilligers. Het team bestaat uit drie coördinatoren:

Portretten Hospice - Gabriëlla Rijerse

Gabriëlla Rijerse

Palliatieve terminale zorg, zorg die voelt als een warme mantel voor mensen en hun familie/vrienden. Dat is wat wij met elkaar, met een fantastisch team kunnen bieden. Het voelt als een voorrecht en heel bijzonder om mensen in de laatste levensfase te mogen begeleiden.
Portretten Hospice - Petra Alting von Geusau

Petra Alting von Geusau

Na jaren op verloskamer en kraam voornamelijk aan het begin van het leven te hebben gewerkt, heb ik jaren geleden de overstap gemaakt naar het einde van het leven. Hier proberen wij met zijn allen om leven toe te voegen aan de dagen in plaats van dagen toe te voegen aan het leven. En zo is de cirkel weer rond.
Portretten Hospice - Mirjam Wijsbeek

Mirjam Wijsbeek

Geboren worden en sterven, tussen hemel en aarde. Ontmoetingen, leren van elkaar. Het gevoel van warmte, waardering en respect voor het leven. Dit maakt dat mijn loopbaan in de zorg inspirerend blijft.