Start » Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen? Bijvoorbeeld over het verblijf in het hospice? Of over het vrijwilligerswerk? Kijk hieronder of uw vraag erbij staat. Kunt u uw vraag niet vinden? Neemt u vooral contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Veelgestelde vragen over vrijwilligerswerk

Als u vrijwilliger wilt worden kunt u zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek.

Wij vragen vrijwilligers minimaal 1 dienst per week te werken. Een dienst duurt 4 uur. Vaker mag natuurlijk ook. Lees meer over de taken en inzet van vrijwilligers in het hospice.

Veelgestelde vragen over het hospice

Op onze website staat of er kamers beschikbaar zijn in het hospice.

Is er geen plaats? Dan kunnen wij u op onze wachtlijst plaatsen? Neem hierover contact op met de coördinatoren.

U betaalt een eigen bijdrage voor het verblijf in het hospice. Medische kosten worden meestal door de zorgverzekering vergoed. Lees meer over kosten in het hospice.

Wij geven u graag een rondleiding in ons hospice. Als u contact met ons opneemt maken we een afspraak.

Niet iedereen die uitbehandeld is kan meteen in het hospice verblijven. Dat kan als uw arts heeft aangegeven dat u nog minder dan 3 maanden te leven heeft.

U kunt ook in ons hospice verblijven als u niet in Delft woont. Uw huisarts blijft verantwoordelijk voor uw medische zorg. Als u geen huisarts in Delft heeft, zoeken we een huisarts in Delft voor u. U kunt niet uw eigen huisarts houden als deze niet uit Delft komt.

We hebben geen bezoektijden. Bezoek wordt door de bewoner en de mantelzorgers zelf geregeld, net zoals thuis. Wij vinden het wel fijn om te weten als er bezoek vroeg in de ochtend of laat in de avond komt.

Huisdieren mogen meegenomen worden door bezoekers. Wel graag even overleggen met de verpleegkundige of coördinator. Bewoners en bezoekers die huisdieren meenemen zijn zelf verantwoordelijk voor de verzorging. Huisdieren mogen geen overlast bezorgen voor de andere bewoners of werknemers.

Natuurlijk is het fijn als de partner of een andere dierbare kan blijven slapen. Wij plaatsen dan een extra bed in uw kamer. Voor ons is het fijn als wij dit een dag van tevoren weten. Wij brengen kosten in rekening voor het logeren en eten. Lees meer over de kosten voor het logeren in het hospice.

Een partner, kind of andere dierbare kan ’s avonds mee-eten. Iedere avond wordt er door een vrijwilliger eten bereidt. Het is wel fijn als wij dit een dag vooraf weten, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Voor het mee-eten brengen wij kosten in rekening. Lees wat de kosten zijn voor het mee-eten in het hospice.

U kunt zelf wat spullen van thuis meenemen om de kamer in te richten. Alles wat u echt nodig heeft is in de kamer aanwezig. Maar wij vinden het fijn als u zich thuis voelt. Eigen spulletjes, zoals foto’s, schilderijen of een eigen stoel kunnen daaraan bijdragen.
Kijk wat er al aanwezig is in het verblijf.

Nee, uw huis is uw officiële woonadres. Dat blijft zo tot aan het overlijden. U kunt niet het adres van het hospice als woonadres gebruiken. U kunt wel post naar het hospice laten sturen.

Nee, u mag niet roken in het hospice. Er is voor bewoners wel een ruimte op het balkon bij de keuken waar zij kunnen roken. Voor bezoekers is het roken niet toegestaan. Zij mogen alleen buiten het gebouw roken. Bij de ingang van het gebouw staan stoelen, tafels en asbakken.

Veelgestelde vragen over vrijwilligers thuis

Wij kunnen ook vrijwilligers thuis of in een woonzorgcentrum inzetten, bijvoorbeeld om de mantelzorgers te ontlasten. Lees meer over de inzet van een vrijwilliger thuis of in een woonzorgcentrum.

De vrijwilliger is geen professionele zorgverlener. De vrijwilliger kan u  gezelschap houden en ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld eten en drinken en toiletbezoek. De vrijwilliger mag geen medische handelingen verrichten of medicijnen geven. Lees meer over de inzet van een vrijwilliger thuis.