Aandacht, zorg, warmte en nabijheid in de laatste fase van het leven.

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning. Hospice en VPTZ Delft verleent deze zorg thuis of in de huiselijke omgeving van het hospice maar altijd vanuit hetzelfde uitgangspunt: zorg naar de persoonlijke wensen en behoeften. 

Nieuws vanuit Hospice en VPTZ Delft

Deze week is onze nieuwsbrief uitgekomen.

Hierin houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen en gebeurtenissen Bij Hospice en VPTZ Delft.

Wij wensen u veel leesplezier!

 

Nieuwsbrief December 2018.pdf

 

Het nieuwe jaar 2019 is voor ons een jubileumjaar Hospice Delft bestaat 15 jaar en VPTZ Delft is maar liefst 30 jaar actief. Wij houden u op de hoogte van de festiviteiten, die wij gaan organiseren.

 

Jaarverslag Hospice en VPTZ Delft 2017.pdf

 

Open middagen Hospice en VPTZ Delft 2018 en 2019

De laatste open middag in 2018 is op woensdag 12 december van 14.00u-15.00u. De open middagen van 2019 zijn van 14.00u-15.00u op: 

  • Donderdag 24 januari 2019
  • Maandag 11 maart 2019
  • Dinsdag 14 mei 2019
  • Woensdag 3 juli 2019
  • Maandag 2 september 2019
  • Dinsdag 12 november 2019

We vinden het fijn als u zich van te voren aanmeldt. Ook mensen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk bij het hospice zijn welkom op de open dagen.