Aandacht, zorg, warmte en nabijheid in de laatste fase van het leven.

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning. Hospice en VPTZ Delft verleent deze zorg thuis of in de huiselijke omgeving van het hospice maar altijd vanuit hetzelfde uitgangspunt: zorg naar de persoonlijke wensen en behoeften. 

Nieuws vanuit Hospice en VPTZ Delft

Het werk in Hospice en VPTZ gaat in deze Coronatijd gewoon door. We kijken hoe we met elkaar kunnen zorgen voor een veilig woon en werkklimaat voor onze bewoners, vrijwilligers, verpleegkundigen en overige medewerkers. Helaas hebben wij ook wel maatregelen moeten nemen die niet gebruikelijk zijn. Bezoek is nog wel mogelijk, maar met 1 persoon tegelijk en bewoners kunnen een kleine lijstje maken van mensen die op bezoek mogen komen. Het is dus niet onbeperkt. Vanwege de verminderde inzet mogelijkheden van onze vrijwilligers kijken we ook hoeveel bewoners er opgenomen kunnen worden. Vanaf 25 mei is het hospice weer open voor 5 bewoners.

Verder volgen we de regels die worden verstrekt door de overheid en het RIVM.

 

Hieronder vindt u de link naar ons jaarverslag van 2019. Wij wensen u veel leesplezier.

 

Jaarverslag Hospice en VPTZ Delft 2019.pdf

 

 

 

 

Open middagen Hospice en VPTZ Delft 2020

Helaas kunnen de geplande open middagen voorlopig niet doorgaan.

WIj laten het weten als dit weer mogelijk is.