Aandacht, zorg, warmte en nabijheid in de laatste fase van het leven.

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning. Hospice en VPTZ Delft verleent deze zorg thuis of in de huiselijke omgeving van het hospice maar altijd vanuit hetzelfde uitgangspunt: zorg naar de persoonlijke wensen en behoeften. 

Nieuws vanuit Hospice en VPTZ Delft

2019 is voor ons een jubileumjaar Hospice Delft bestaat 15 jaar en VPTZ Delft is maar liefst 30 jaar actief.

 

Burgemeester Marja van Bijsterveld heeft in maart de diploma's uitgereikt aan onze nieuwe vrijwilligers. Een mooie erkenning voor het werk van onze vrijwilligers. 

 

In het kader van NL doet heeft Minister Hugo de Jonge ons geholpen met het bereiden van het diner. Het is fijn om te zien hoe zeer hij zich betrokken voelt bij de zorg voor onze bewoners. Een hartverwarmende ontmoeting.

 

Ons jaarverslag 2018 kunt u downloaden via de onderstaande link. 

Wij wensen u veel leesplezier!

 

Jaarverslag 2018.pdf

 

Open middagen Hospice en VPTZ Delft 2019

De open middagen van 2019 zijn van 14.00u-15.00u op: 

  • Dinsdag 23 april 2019
  • Woensdag 3 juli 2019
  • Maandag 2 september 2019
  • Dinsdag 19 november 2019

We vinden het fijn als u zich van te voren aanmeldt. Ook mensen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk zijn welkom op de open dagen.