Start » Steun ons

Steun ons

Zorg voor mensen in de terminale fase van hun leven is heel belangrijk, maar kost ook veel geld. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft subsidie voor de kosten van de coördinatie, scholing van de vrijwilligers en de huisvesting. Deze subsidie dekt niet alle kosten die wij maken. Daarom zijn wij afhankelijk van u.

Iedere bijdrage is welkom, klein en groot.

Eenmalige donatie

U kunt ons eenmalig een bedrag doneren. Dit kan op verschillende manieren.

 • Tikkie: Scan de QR-code hiernaast met uw telefoon of klik deze link. Daarna kunt u zelf kiezen welk bedrag u aan ons doneert.
 • Overschrijven: U maakt zelf uw donatie naar ons over. Onze gegevens zijn:
  • Naam: Stichting Vrienden Hospice en VPTZ Delft
  • Bankrekeningnummer: NL79 RABO 014 68 32 965
Donatie QR

Word donateur

Als u donateur wordt steunt u ons met een vast bedrag. Dat kan per maand, per kwartaal of met een jaarlijkse bijdrage.

Hoe word ik donateur?

 • Print het formulier Ja, ik word donateur uit.
 • Vul het formulier in en onderteken het.
 • Stuur het formulier naar de Stichting Hospice en VPTZ Delft.

Wijziging of opzeggen

Wilt u het bankrekeningnummer wijzigen, het bedrag van uw donatie wijzigen of uw donatie stopzetten? Geef dit dan schriftelijk door aan Stichting Hospice en VPTZ Delft. Dit mag in een brief of e-mail. Kijk hier voor onze contactgegevens.

Geef een periodieke schenking

Wilt u ons voor langere tijd financieel steunen? Dan kunt u een lijfrente- of periodieke schenking doen. U schenkt ons minimaal 5 jaar lang ieder jaar een vast bedrag.

Periodiek schenken heeft voordelen zowel voor u als voor ons. U kunt uw schenking volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting, wat u een belastingvoordeel oplevert. Voor ons zijn periodieke schenkingen heel belangrijk vanwege de continuïteit van de zorg aan de bewoners/cliënten. Op de website van de belastingdienst leest u meer over het aftrekken van periodieke giften.

Hoe werkt het?

We leggen de periodieke schenking vast in een tweezijdige schenkingsovereenkomst. Hierdoor mag u de schenking in zijn geheel van uw inkomen aftrekken.

 • Print het formulier Periodieke gift in geld uit.
 • Vul het formulier in en onderteken het.
 • Stuur het formulier op naar de Stichting Hospice en VPTZ Delft.
 • Wij vullen het formulier dan verder aan met onze gegevens.
 • U ontvangt het formulier van ons terug.

Testamentair Schenken

U kunt na uw overlijden (een deel van) uw erfenis nalaten aan onze Stichting Vrienden Hospice VPTZ Delft. Ook kunt u bij uw overlijden een vast bedrag of een bepaald goed nalaten aan de Stichting Vrienden Hospice en VPTZ Delft. Dit heet een legaat. Uw wensen legt u vast in een testament bij uw notaris.

Omdat de Stichting Vrienden Hospice VPTZ Delft is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) betalen wij over deze schenkingen geen belasting (schenkingsrecht).

Stel niet uit, regel het nu! Wij stellen uw schenking zeer op prijs.

Lees meer over schenken aan een goed doel op Notaris.nl. Of neem contact met ons op voor meer informatie.

ANBI-status

Hospice & VPTZ Delft is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Hierdoor kunt u uw gift onder voorwaarden aftrekken voor de inkomstenbelasting. Op de website van de belastingdienst leest u meer over het aftrekken van giften.