Start » Actueel » 100% aanbeveling

100% aanbeveling

Beveel je ons aan bij anderen die een hospice zoeken of een vrijwilliger thuis? Het antwoord daarop is bij 100% van de nabestaanden ‘Ja’.

Na iedere opname in het hospice of inzet van een vrijwilliger thuis vragen wij de nabestaanden een enquête in te vullen. Hierdoor weten wij wat we moeten houden en wat we moeten verbeteren. Nabestaanden kunnen de enquête anoniem invullen. En gelukkig nemen veel mensen ook die moeite.

Een dikke 9+

In de cijfers en de persoonlijke toelichting klinkt vooral veel dankbaarheid en waardering. Zowel de coördinatoren, verpleegkundigen en vrijwilligers krijgen gemiddeld een 9 of hoger. Wij zijn meer dan trots op die cijfers. Maar er blijft altijd ruimte voor verbetering.

Rapportcijfers voor zorg bij VPTZ Delft

Modernere en grotere locatie

Verbetering zit onder andere in de locatie, die aan modernisering toe is. En wat we niet terugzien in deze cijfers zijn de vele mensen die niet bij ons terecht konden. Misschien was aan deze mensen het hospice aanbevolen, maar omdat het hospice vol lag moesten zij op zoek naar een andere plek. Dit gebeurde in 2022 maar liefst bij 55 mensen.

Deze enquête is samengesteld door VPTZ Nederland in samenwerking met een aantal van de aangesloten hospices. Lees meer over de enquête en verhalen van nabestaanden in ons jaarverslag.