Start » Actueel » Behoefte van patiënt en naasten in de laatste fase

Behoefte van patiënt en naasten in de laatste fase

Op 23 februari was onze vrijwilliger Marian Hannewijk te gast bij het Netwerk Palliatieve Zorg Westland-Schieland-Delfland. Zij was uitgenodigd om te vertellen over haar ervaringen in de laatste weken van het leven van haar echtgenoot. Hij verbleef de laatste weken van zijn leven op verschillende afdelingen in het ziekenhuis en in het hospice.

De leden van het netwerk wilden in gesprek over de behoefte van patiënten, naasten en zorgverleners. Met name over de inzet van specialisten en experts palliatieve zorgverlening. Marian vertelde dat zij graag een aanspreekpunt had gehad in het ziekenhuis, in plaats van allemaal verschillende experts op verschillende afdelingen. Dat gaf veel onrust en onduidelijkheid voor iedereen.

Geestelijke begeleiding

Ze hadden ook behoefte aan mentale, geestelijke begeleiding, bijvoorbeeld van de verpleegkundigen of van een palliatief verpleegkundige. Verpleegkundigen wilden wel, maar hadden het druk met alle controles en fysieke verzorging. Geen tijd om even bij hem te zitten en om te vragen naar zijn angsten. Geen tijd om te luisteren naar zijn gepieker over zijn toekomst. Pas een paar dagen voor zijn opname in het hospice hadden ze een gesprek met de geestelijk verzorger. Dat was vooral voor haar man heel waardevol.

Belang van het hospice

Marian vertelde ook hoe belangrijk het was dat er op het laatste moment nog een plek was in ons hospice in Delft. Al was het maar voor 2 dagen. “Mijn familie, kinderen en ik, hebben goed afscheid van hem kunnen nemen. Op een warme liefdevolle plek waar hijzelf graag wilde sterven. Daar kreeg hij de juiste zorg en aandacht, op het juiste moment, door de juiste zorgverleners en vrijwilligers. Dat is voor ons heel belangrijk geweest om met zijn verlies te leren leven.”

“Dat is voor ons heel belangrijk geweest om met zijn verlies te leren leven.”

De ambitie van het netwerk is passende zorg in de palliatieve fase voor iedereen, altijd en overal. Aan het interview deden professionals mee van Careyn, Pieter van Foreest, Hospice Beukenrode, St. Franciscus en Vlietland ziekenhuis.

Logo Netwerk Palliatieve zorg Westland Schieland Delfland